21.9.2021

Sicílie: Nejkrásnější a nejzajímavější místa, která musíte navštívit

Na Sicílii se v průběhu historie vystřídala spousta dobyvatelských národů usilujících o získání ostrova pro své území, což se projevilo zejména na kulturním bohatství ostrova: řecké a římské chrámy a amfiteátry, normanské kostely, stavby ve stylu baroka, to vše lze najít jak ve velkých sicilských městech, tak ve vesnicích na poklidném venkově. Bohužel, stejně jako u nás v Česku se miliony, ne-li miliardy vyhrazené na opravy památek ztrácí neznámo kam, a tak je docela dobře možné, že jednoho dne budeme na Sicílii obdivovat už jen ruiny.

Ubytování na Sicílii

Celkem v italské Sicílii eviduje náš hotelový vyhledávač levného ubytování více než 4330 hotelů a hostelů, což je poměrně dostatečný počet na prostor o velikosti tohoto italského ostrova. Mezi nejlevnější patří především hostely a bed and breakfast ubytování (tedy hotely s počtem pokojů zpravidla nižším než 10). Ceny jsou různé, v hlavních turistických střediscích jsou samozřejmě ceny nadsazené, nicméně díky výhodným nabídkam, které naleznete v již zmíněném hotelovém vyhledávači, můžete narazit i na slevy více než 80%.

Pro představu cena za 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji: 3* hotel s výborným hodnocením od 800 Kč, hostel od 500 Kč (větší počet lidí v pokoji než 2), bed and breakfast od 600 Kč. Podrobné ceny ubytování na Sicílii hledejte zde. Při hledání ubytování si především kontrolujte umístění hotelu nebo hostelu dle mapy, některé z hotelů mohou být hůře dostupné buď MHD nebo jinou veřejnou dopravou. V tomto případě tedy doporučujeme zapůjčit si auto a projet Sicílii křížem krážem, bez nutnosti vázat se na jízdní řády = co ušetříte za ubytování, utratíte za automobil. 🙂

 

agrigento

Agrigento

Někdejší antické město založené už r. 581 př. n. l. se dodnes pyšní středověkým půvabem uliček v centru, stejně jako zbytky řeckých chrámů a starověkého města Akragas, jedinou vadou na kráse Agrigenta jsou však nevzhledné paneláky, bránicí ve výhledu na střed města.

Památky a muzea:

Valle dei Templi

Jižně od Agrigenta se rozkládá rozsáhlý areál zahrnující hned několik antických chrámů. Ve východní části je to Heraklův chrám, jehož krása byla částečně obnovena díky rekonstrukci ve 20. letech 20. století, o něco dále pak stojí chrám Concordia, nejzachovalejší a nejkrásnější chrám ve Valle dei Templi, který je dokonalým dílem dórské sakrální architektury. Jako poslední v řadě je chrám Junony/Héry, oblíbený hlavně mezi malíři. Na druhé, západní straně areálu, si můžete prohlédnout ruiny Diova chrámu, obdivuhodné stavby s rozměry 56×113 metrů, v 5. století př. Kr.

bohužel zničené Kartaginci. Hranice areálu tvoří svatyně podzemních božstev s chrámem Kastóra a Polydeukése, jehož zbylé čtyři sloupy jsou symbolem Agrigenta.

Místní archeologické muzeum (Museo Archeologico Regionale)

Řadí se k nejvýznamnějším archeologickým muzeím na Sicílii.  Žádný jeho návštěvník by neměl opomenout  přes sedm metrů vysokou sochu Telamona, která kdysi podpírala Diův chrám, a skvělé sbírky antických váz. V těsném sousedství muzea stojí cisterciánský kostel San Nicola s působivým gotickým portálem, nedaleko kostela si můžete prohlédnout vykopávky římsko-helénské obytné čtvrti.

Pelagijské ostrovy (Ísole Pelágie)

Agrigento je výchozím bodem pro výlety na Pelagijské ostrovy – ty jsou celkem tři: Linosa, Lampedusa a neobydlený Lampione. Ostrovy vzdálené 160 km od pobřeží Sicílie jsou vyhledávaným místem hlavně  pro rekreaci a potápění, neboť se tu nenacházejí téměř žádné pamětihodnosti – až na pozůstatky megalitického osídlení.

Catánia

Čtyřsettisícové velkoměsto ležící na úpatí Etny si v minulosti užilo své: četná zemětřesení a sopečné erupce ho jednou prakticky srovnaly se zemí, Catánia však doslova vstala z popela a dnes je z ní typicky sicilské město: mafie a na silnicích všudypřítomný chaos, ale na druhou stranu také nádherné památky z dob antiky.

Památky a muzea:

San Nicolò

Někdejší benediktinský kostel z 18. století je největší sakrální stavbou na Sicílii. Jen je škoda, že kostel se může chlubit snad pouze svou velikostí, výzdoba interiérů totiž poněkud pokulhává.

Teatro Bellini

Teatro Bellini vystavěné v neorenesančním stylu se může pyšnit titulem jednoho z nejhezčích divadel jižně od Alp, což platí zejména pro jeho interiér, který  můžete ocenit jen pokud navštívíte jedno z operních představení, jenž se bohužel konají pouze v zimě.

Teatro Romano

Staří Římané při stavbě Teatro Romana šikovně využili nejdostupnější materiál: ztuhlou lávu a mramor, a tak v centru Catanie vzniklo divadlo pro 7 000 diváků, které dnes leží poněkud zastrčeně v obytné čtvrti, proto mnohdy není lehké divadlo najít.

Nákupy

Chcete-li mít zážitek pro všechny vaše smysly, neměli byste vynechat návštěvu rybího a potravinového trhu u Porta Uzeda, dalším velkým trhem je v Catani La Fiera na Piazza Carlo Alberto s velkým výběrem všeho možného a nákupní centrum na Via Etnea.

Cefalù

Nevelké město uprostřed severního pobřeží Sicílie charakterizuje příjemná, pohodová atmosféra, krásné písčité pláže a výhodná poloha na pobřeží. Díky těmto třem aspektům je Cefalù nezbytnou položkou v itineáři snad každého návštěvníka Sicílie.

Památky a muzea:

Duomo

Nejvýznamější normanský kostel na Sicílii, postavený ve 12. století, se vyznačuje překrásnými mozaikami kolem oltáře a netypicky také podélnou lodí nižší než jsou příčné lodě.

Museo Mandralisca

Expozice tohoto muzea zahrnuje řeckou keramiku, arabské vázy, velkou sbírku mušlí a maleb. Nutno podotknout, že o shromáždění všech exponátů se zasloužil jistý soukromý sběratel.

lipari

Aiolské ostrovy a Lípari

V dávných dobách se z Tyrrhénského moře vynořilo vlivem sopečné činnosti sedm ostrovů, na něž poprvé vstoupila lidská noha už v době kamenné, proto se jedná o nejdéle trvale obydlené místo v Itálii. I přes tuto skutečnost si krajina na ostrovech zachovala vesměs svou původní tvář, navíc voda  Tyrrhénského moře je čistá a průzračná, a proto oblíbená mezi potápěči.

Památky a muzea:

Museo Archeologico Eóliano

Na ostrově Lípari stojí na historickém hradním kopci muzeum, které zahrnuje hned několik budov. V každé z nich jsou různě zaměřené expozice: vulkanologická, prehistorická, epigrafická (sbírka nápisů) a asi nejpůsobivější klasická, čítající vzácné nálezy z antických dob, jako např. Předměty objevené v potopených lodích, divadelní masky atp.

messina

Messina

Messina je už odpradávna důležitým přístavním městem, a to hlavně kvůli skvělé poloze v Messinském průlivu. Stejně jako nedaleké Cefalù ji v roce 1908 silně poničilo zemětřesení, dílo zkázy pak dokonala 2. světová válka. Naštěstí se i Messina vzpamatovala a dnes je z ní moderní dvousettisícové velkoměsto.

Památky a muzea:

Duomo

Název Duomo nese na Sicílii více kostelů a všechny mají jedno společné: jejich vznik mají na svědomí na Normané, jinak je každý z nich originál. Ten v Messině je slavný díky největším varhanům v Itálii, které mají rovných 16 000 píšťal.

palermo

Palermo

Za arabské nadvlády se Palermo řadilo k nejdůležitějším městům ve Středomoří, arabský vliv je ve městě patrný i dnes: klikaté uličky jsou totiž v těchto končinách poněkud nezvyklé.

Ve městě s více než sedmi sty tisíci obyvateli člověk nemůže očekávat klid  a čistotu, přesto se však mnoho turistů podiví, když v historickém centru vidí špinavá okna, oprýskané omítky a smog– ano, i takové je Palermo – lhostejné ke svému kulturnímu bohatství. Ale i tak všechny zdejší kostely a paláce jistě stojí za návštěvu!

Památky a muzea:

Cattedralle

Katedrála je doslova mixem několika různých stavebních slohů: ačkoli postavená ve 12. století Normany, v průběhu času byla doplňována o goticko-katálanské (portál) a klasicistní (interiér) prvky. Uvnitř jsou uloženy sarkofágy s ostatky jistého normanského krále a jeho dcery a někdejšího štaufského krále Friedricha II. A jeho otce Jindřicha VI.

Kapucínský klášter (Convento dei Cappuccini)

Zdejší klášter je znám po celém světě jakožto hrobka s mumiemi příslušníků palermské vyšší vrstvy – některé leží v otevřených rakvích, jiné jsou připevněné ke zdi a všechny vypadají přímo děsivě.

Orto Botanico

Palermská botanická zahrada je údajně nejkrásnější svého druhu v Evropě, pěstují se tu rostliny ze všech koutů světa.

Museo Archeologico Regionale ,,Antonio Salinas“

Muzeum sídlí v budově bývalého kláštera a patří k nejvýznamnějším v Itálii. Exponáty pocházejí z celé Sicílie a jedná se hlavně o archeologické nálezy z dob Římanů, Řeků a Féničanů.

Nákupy

Trh Vucciría dokládá arabskou minulost města a řadí se k nejvyhlášenějším ve Středomoří. Koupit tu můžete rozmanité věci: čerstvé ryby, koření…Dalším oblíbeným a hojně navštěvovaným trhem je Ballarò, nacházející se mezi stejnojmenným náměstím a Piazza del Carmine.

sicílie

Syrakusy

Syrakusy se zcela vymykají ,,konceptu“ italského velkoměsta: obě jejich části, historická i moderní, skoro připomínají svým klidem městečko na venkově. Historická část Syrakus stojí na ostrově Ortigie, který je s pevninou spojen dvěma mosty.

Památky a muzea:

Parco Archeologico

V Archeologickém Parku najdete různorodé antické stavby, počínaje obětním oltářem Hierona II. S neuvěřitelnými rozměry 23×198 metrů, na němž bylo každý rok obětováno na 450 býků, dále řeckým divadlem vytesaným do skály, neobvyklou umělou jeskyní zvanou Dionýsovo ucho s úžasnou akustikou, konče řeckým amfiteátrem s vodní nádrží uvnitř, o níž není známo čemu vlastně sloužila.

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Rozsáhlé sbírky muzea jsou rozděleny do několika částí, mají však jedno společné: představují historii jihovýchodní Sicílie, od pravěku až přes antiku.

 

Noto

Městečko ležící cca 30 kilometrů od Syrakus je proslulé nádhernými barokními stavbami z vápence, nad jejichž krásou zaplesá i srdce člověka bez jakéhokoliv estetického cítění. Celkem zde stojí na 23 kostelů, 19 klášterů a 15 paláců!

SONY DSC

Etna

Nejvyšší evropská sopka (3350 metrů n.m.) se vypíná k nebi kousek od města Taormina. Její vrcholek je celoročně pokryt sněhem, a přestože prakticky neustále hrozí nebezpečí erupce, každý den se sem vydávají stovky, ne-li tisíce turistů, avšak Etna není přítažlivá jen z pohledu cestovního ruchu, nýbrž i z pohledu zemědělství, díky vulkanické půdě se tu daří vinné révě, pomerančovníkům i zelenině. Výstup téměř na vrchol je možný buď lanovkou, nebo džípem, ovšem vždy jen s průvodcem.

Pokud hledáte levné letenky na Sicílii, sledujte pravidelně naši rubriku „Levné letenky“ nebo náš Facebook, na kterém pravidelně zveřejňujeme tipy na levné letenky do různých evropských destinací.

Foto: Sxc.hu

Tagy

Doporučené příspěvky

O nás

Vítejte na cestovatelském portálu Chcitam.cz. Cílem těchto stránek je od roku 2012 shromažďovat užitečné informace pro cestovatele. Postupně v článcích naleznete tipy na levné eurovíkendy, nabídky levných letenek, speciální akce hotelů, tipy na výlety nebo zajímavá cestovatelská videa. Rádi bychom jako tvořitele obsahu stránek uvítali i Vás. Pokud máte námět na článek, popřípadě máte vlastní text, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře napravo.

Sociální sítě

Kontaktujte nás

Odeslat

OdeslatVaše zpráva byla odeslána, děkujeme.

ZrušenoVaše zpráva nebyla odeslána, zkuste to prosím později.

Všechna práva vyhrazena © 2012 Chcitam.cz